Fundusze Unijne 1.3.1 2016 | mpp.com.pl Skip to main content

Fundusze unijne


Data publikacji: 2017-03-21

 

 

 

Cyfrowa Foto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego personalizowanego fotoproduktu.”

Cele projektu:

Projekt jest odpowiedzią na analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu swojej pozycji konkurencyjnej na rynku docelowym jako producenta produktów innowacyjnych, które posiadają wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie środków trwałych. Nowy produkt – innowacyjna fotograficzna galeria ścienna – posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku europejskiego. Wnioskodawca otrzymał listy intencyjne, w których klienci potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową.

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R, które dotyczyły opracowania procesu obróbki materiałów kompozytowych oraz rozwiązań technologicznych gwarantujących wygodną i intuicyjną realizację procesu projektowania i zamawiania fotoproduktów w dedykowanej aplikacji. W ten sposób wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Wnioskodawca w zdecydowany sposób umocnieni swoja pozycję wśród producentów personalizowanych produktów fotograficznych oraz zwiększy przychody.

Wartość projektu: 14 231 100,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 11 570 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 942 000,00 zł

Zapytania ofertowe w ramach projektu:

1. Zapytanie ofertowe nr CF/1/03/2017 z dnia 21.03.2017 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr CF/1/03/2017 w zakresie nabycia serwerów sieciowej pamięci masowej – 10 szt. wraz z instalacją i uruchomieniem Uwaga: Termin składania ofert – do 24.04.2017 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe nr CF/1/03/2017.pdf (do pobrania)
formularz oferty.docx (do pobrania)
zał. 1 oświadczenie o braku wykluczenia.docx (do pobrania)
zał. 2 specyfikacja techniczna.docx (do pobrania)
zał. 3 oświadczenie platforma sprzętowa.docx (do pobrania)
zał. 4 podwykonawstwo.docx (do pobrania)
zał. 5 powiązania.docx (do pobrania)

 

10.05.2017

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr CF/1/03/2017


2. Zapytanie ofertowe nr CF/2/04/2017 z dnia 14.04.2017 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr CF/2/04/2017 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia maszyn drukarskich i introligatorskich. Uwaga: Termin składania ofert – do 16.05.2017 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe nr CF/2/04/2017.pdf (do pobrania)
formularz oferty.docx (do pobrania)
zał. 1 oświadczenie o braku wykluczenia.docx (do pobrania)
zał. 2 specyfikacja techniczna.docx (do pobrania)
zał. 3 podwykonawstwo.docx (do pobrania)
zał. 4 powiązania.docx (do pobrania)

24.05.2017

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr CF/2/04/2017


3. Zapytanie ofertowe nr CF/3/10/2017 z dnia 4.10.2017 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr CF/3/10/2017 w zakresie wykonania aplikacji do projektowania i zamawiania galerii ściennej Walldecor. Uwaga: Termin składania ofert – do 6.11.2017 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe nr CF/3/10/2017.pdf (do pobrania)
zał. nr 1 – formularz oferty z 4 załącznikami.docx (do pobrania)
zał. nr 2 – zobowiązanie do zachowania poufności.docx (do pobrania)

Po otrzymaniu skanu podpisanego zobowiązania do zachowania poufności, udostępniona zostanie specyfikacja techniczna aplikacji do projektowania i zamawiania galerii ściennej Walldecor.

14.11.2017

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr CF/3/10/2017

4. Zapytanie ofertowe nr CF/4/02/2018 z dnia 2.02.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr CF/4/02/2018 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia laminatorów.

Uwaga: Termin składania ofert – do 7.03.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertowe nr CF/4/02/2018.pdf (do pobrania)
formularz oferty.docx (do pobrania)
zał. 1 oświadczenie o braku wykluczenia.docx (do pobrania)
zał. 2 specyfikacja techniczna.docx (do pobrania)
zał. 3 podwykonawstwo.docx (do pobrania)
zał. 4 powiązania kapitałowe.docx (do pobrania)

19.03.2018 - Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr CF/4/02/2018 (do pobrania)


5. Zapytanie ofertowe nr CF/5/07/2018 z dnia 13.07.2018 r.

Poniżej zamieszczono dokumentację do zapytania ofertowego nr CF/5/07/2018 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia maszyn do pakowania - 2 szt.

Uwaga: Termin składania ofert – do 16.08.2018 r. do godz. 15.00

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe - (do pobrania)
Formularz oferty - do pobrania (do pobrania)

30.08.2018 - Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr CF/5/07/2018 (do pobrania)