Fundusze unijne KPO A2.1.1 | mpp.com.pl Skip to main content

Fundusze unijne KPO A2.1.


29.05.2024

Dokumentacja zapytania ofertowego nr 1/MPP/05/2024 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia gilotyny z automatycznym odczytem parametrów cięcia arkusza 2 szt., dla MPP Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.

Dokumenty do pobrania:

1 – zapytanie ofertowe (do pobrania)
2 – zał. nr 2 formularz oferty (do pobrania)
3 – zał. nr 3 oświadczenie o braku powiązań (do pobrania)
4 – zał. nr 4 oświadczenie o nie spełninaniu przesłanki (do pobrania)

29.05.2024

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 23.05.2024

Dokumenty do pobrania:

1 – informacja o unieważnieniu (do pobrania)

23.05.2024

Dokumentacja zapytania ofertowego nr 1/MPP/05/2024 w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia gilotyny z automatycznym odczytem parametrów cięcia arkusza 2 szt., dla MPP Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Zaczernie 190, 36-062 Zaczernie.

Dokumenty do pobrania:

1 – zapytanie ofertowe (do pobrania)
2 – zał. nr 1 formularz oferty (do pobrania)
3 – zał. nr 3 oświadczenie o braku powiązań (do pobrania)
4 – zał. nr 4 oświadczenie o nie spełninaniu przesłanki (do pobrania)