Fundusze unijne POPW 1.4 Etap II | mpp.com.pl Skip to main content

Fundusze unijne POPW 1.4 Etap II


Cyfrowa Foto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „ Wzrost konkurencyjności firmy Cyfrowa Foto Sp. z o.o poprzez wdrożenie strategii wzorniczej.”

Cele projektu:

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności Cyfrowa Foto Sp. z o.o. poprzez zwiększenie potencjału spółki w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w jej działalności.

Planowane efekty:

W ramach Projektu zostaną wdrożone następujące działania:

Wdrożenie wzornictwa oraz zarządzania nim jako narzędzia do opracowywania własnych innowacyjnych produktów.

Wdrożenie innowacyjnych wzorów przy jednoczesnym wdrożeniu nowych technologii, pozwalających na efektywne wytwarzanie nowych produktów.

Opracowanie strategii wizerunku i komunikacji marketingowej marki Colorland oraz marki korporacyjnej Colorland Group.

Wartość projektu: 6 193 050,00 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 5 035 000,00 zł

 

 

24.10.2017

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.POPW/2017 z dn.: 24/10/2017

 

Przeprowadzenie audytu wzorniczego u Zamawiającego i opracowanie strategii wzorniczej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap

Termin składania ofert: 3.11.2017 r. do godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania:

1 – zapytanie ofertowe (do pobrania)
2 – zał. nr 1 formularz oferty (do pobrania)
3 – zał. nr 3 zestawienie potwierdzenia doświadczenia wykonawcy (do pobrania)
4 – zał. nr 4 zestawienie potwierdzenia doświadczenia ekspertów (do pobrania)
5 – zał. nr 5 oświadczenie osób wskazanych do realizacji usługi (do pobrania)
6 – zał. nr 6 plan realizacji usługi (do pobrania)
7 – zał. nr 7 oświadczenie o braku powiązań (do pobrania)

9.11.2017

Informacja o wynikach postępowania ofertowego nr 1/1.4.POPW/2017